De aanpak

Speelruimte verhoogt het niveau van mensen door:

  • Begrenzing: afbakening van het probleem en het doel.
  • Internalisering: bewustwording van gevoel en eigen verantwoordelijkheid.
  • Verdieping: ontdekken van de essentie, datgene waar het werkelijk om gaat.
  • Patroondoorbreking: herkennen van eigen onbewuste dynamiek.
  • Verruiming: opheffen van blokkades en ontdekken van eigen passie en kwaliteiten.
  • Integratie: overstijgen van verdeeldheid, éénwording van denken, voelen en doen.