De uitgangspunten

Speelruimte gaat uit van een pragmatische en mensgerichte benadering:

Maatwerk

Elk mens is uniek. De mens bestaat uit verschillende dimensies: mentaal, emotioneel, lichamelijk, sociaal en existentieel. Ze staan niet los van elkaar, maar vormen samen een uniek persoon. Uitgangspunt is het totale krachtenveld dat jouw gedrag bepaalt. De begeleiding is daardoor niet methodegestuurd, maar juist mensgericht: voor jou op maat gesneden.

Resultaatgericht

Om optimale resultaten te bereiken pak je zelf je probleem aan op structurele wijze. Iedereen beschikt over een natuurlijk vermogen tot zelfsturing en groei. De mens is zelfhelend. Alle hulpbronnen zijn aanwezig om de gewenste verandering tot stand te brengen. Tijdens het begeleidingstraject open je zelf de deur naar je zelfsturende vermogens. Zo pak je zelf je probleem aan en maak je je eigen resultaat.

Kortdurend

Het is belangrijk om snel resultaat te ervaren. Het begeleidingstraject is dan ook kortdurend. Dat is mogelijk door de groeiende zelfsturing, de duidelijke afbakening en de haalbare doelen.